strona główna pielgrzymki wydarzenia inne kontakt

Jezus w Pabianicach

 
Zapraszamy na rekolekcje, które poprowadzi ks. John Bashobora.
Termin rekolekcji: 22.05.2017 - 24.05.2017 r.
Organizatorem rekolekcje jest wspólnota Dobrego Pasterza przy parafii Świętego Mateusza Apostoła i Świętego Wawrzyńca Męczennika w Pabianicach. Rekolekcje odbędą się w kościele Św. Maksymiliana Marii Kolbe w Pabianicach ul. Jana Pawła II nr 46
Koszt rekolekcji 100 zł za 3 dni z możliwością wykupienia posiłków za 55 zł (dwa obiady i dwie kolacje). Osoby duchowne i dzieci do lat 12 biorą udział w rekolekcjach nieodpłatnie. UWAGA: jest możliwość uczestniczenia tylko w jednym dniu Rekolekcji, wówczas opłata wynosi 40 zł. W takim przypadku należy wypełnić Formularz zgłoszeniowy i zgłosić ten fakt w Dodatkowych Informacjach pisząc o jaki dzień chodzi. Kapłani proszeni są o bewzględne posiadanie celebretu lub książeczki jurysdykcyjnej. Cena rekolekcji nie zawiera noclegów. Uczestnicy rekolekcji zapewniają sobie noclegi we własnym zakresie. Lista Hoteli w pobliżu Pabianic znajduje się po mapce z planem dojazdu.
Rejestracja odbywa się wyłącznie drogę elektroniczną poprzez formularz zgłoszeniowy. Osoby mające problem z samodzielnym wypełnieniem formularza zgłoszeniowego mogą zgłaszać się osobiście do Stowarzyszenia "Skrzydła". Stowarzyszenie mieści się w Pabianicach przy parafii Św. Maksymiliana Kolbe i przyjmuje interesantów w poniedziałki, środy, czwartki i piątki w godz. 1700 - 1730, oraz w soboty w godz. 1000 - 1100. Każdą osobę rejestrujemy osobno. Dzieci i osoby duchowne też rejestrujemy przez ten formularz. POSIŁKI SĄ PŁATNE OSOBNO. Potwierdzeniem rejestracji będzie mail ze szczegółowymi informacjami m.in konto bankowe na które należy dokonywać opłaty za rekolekcje i posiłki.
Na terenie gdzie odbywają się rekolekcje poruszamy się wyłącznie z IDENTYFIKATORAMI które odbieramy w dniu rozpoczęcia rekolekcji w SEKRETARIACIE. Prosimy zatem o wcześniejsze przybycie. Sekretariat będzie czynny już od godziny 12.00.
Patronami Rekolekcji są: Święty Jan Chrzciciel , Święty Maksymilian Maria Kolbe oraz Święta Rita.
Organizatorzy proszą o codzienną , nieustającą modlitwę w intencji rekolekcji a szczególnie głoszącego o. J. Bashobora.
 

Plan rekolekcji

Poniedziałek   Wtorek   Środa
1500 rozpoczęcie, koronka i konferencja wstępna   0900 różaniec   0830 różaniec
1600 I konferencja   0930 uwielbienie   0900 uwielbienie
1730 przerwa - kolacja   1000 II konferencja   0930 V konferencja
1900 przygotowanie do Mszy Świętej   1130 przerwa na kawę   1100 świadectwa
1915 Msza Święta   1200 III konferencja   1130 przerwa na kawę
2045 adoracja i modlitwa o uzdrowienie   1330 przerwa na obiad   1200 Msza Święta
czas trwania adoracji 2-3 godz.   1500 koronka i uwielbienie   1400 obiad
  1530 IV konferencja  
  1730 przerwa - kolacja  
  1900 przygotowanie do Mszy Świętej  
  1915 Msza Święta  
  2045 adoracja i modlitwa o uzdrowienie  
  czas trwania adoracji 2-3 godz.  

Regulamin rekolekcji

 1. Rejestracja Uczestników odbywa się wyłącznie drogą elektroniczną poprzez formularz zgłoszeniowy
 2. Rekolekcje mają charakter zamknięty i tylko zarejestrowani Uczestnicy mają prawo w nich uczestniczyć. Ilość uczestników jest ograniczona przez organizatorów.
 3. Uczestnicy ubezpieczają się we własnym zakresie.
 4. Zarejestrowanie się i wniesienie opłaty tytułem uczestnictwa w rekolekcjach jest jednoznaczne z akceptacją regulaminu.
 5. Wniesiona opłata nie podlega zwrotowi. W przypadku skrócenia pobytu na rekolekcjach samego uczestnika koszty uczestnictwa nie ulegają zmianie.
 6. Organizator zastrzega sobie możliwość przeniesienia terminu i odwołania rekolekcji i spotkań z przyczyn nie zawinionych przez organizatorów ( np. odwołanie lotu z przyczyn pogodowych , ciężka choroba głoszącego itp. przypadki )
 7. Uczestnicy rekolekcji i spotkań są zobowiązanie także do:
  • - przestrzegania regulaminu wewnętrznego ośrodka lub obiektu w którym się znajdują
  • - zapewnić opiekę własnym dzieciom podczas całego czasu przebywania na rekolekcjach
  • - stosowania się do próśb i zaleceń organizatorów i służb porządkowych
  • - noszenia w widocznym miejscu przez cały czas trwania rekolekcji swoich identyfikatorów
  • - zaakceptowania i przestrzegania niniejszego regulaminu
 8. Uczestnik, który:
  • - podał nieprawdziwe dane w procesie rejestracji
  • - nie spełnia kryteriów określonych w opisie rekolekcji
  • - nie dokonał opłaty w terminie
  • - naruszał porządek i został usunięty z rekolekcji przez służby porządkowe
  zostanie skreślony z listy uczestników
 9. Rekolekcje są prowadzone w duchu Kościoła rzymskokatolickiego
 10. Podczas trwania rekolekcji są wykorzystywane urządzenia do rejestracji obrazu i dźwięku. Uczestnik wyraża zgodę na publikację swojego wizerunku i głosu zarejestrowanego podczas trwania rekolekcji zgodnie z ustawą z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawie pokrewnym (Dz.U. z 2006, nr 90, poz. 631 z późn. zm.)
 11. Opłata za uczestnictwo w rekolekcjach musi być dokonana w ciągu 7 dni od dokonania rejestracji
 12. Dane osobowe zbierane w procesie zgłoszenia na rekolekcje są zbierane i przetwarzane tylko na potrzeby zgłoszenia uczestników. Służą jednoznacznej identyfikacji osoby zgłaszającej się. Osoba zgłaszająca się wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych zawartych w zgłoszeniu w celu niezbędnym do realizacji procesu rejestracji oraz otrzymywania drogą elektroniczną informacji od organizatora, zgodnie z ustawą z dn. 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2015, poz. 2135). W myśl tej ustawy osoba zgłaszająca ma prawo do wglądu w swoje dane gromadzone przez organizatora oraz prawo do ich poprawiania
 13. Na całym terenie, na którym prowadzone są rekolekcje obowiązuje całkowity zakaz spożywania alkoholu i palenia papierosów
 14. Osoby niepełnoletnie mogą uczestniczyć w rekolekcjach tylko pod opieką prawnego opiekuna
 

Ks. John Baptist Bashobora jest znanym na świecie rekolekcjonistą - księdzem katolickim pochodzącym z diecezji Mbarara w Ugandzie. W Rzymie ukończył studia z zakresu teologii duchowości zakończone doktoratem oraz uzyskał magisterium z psychologii. Obecnie z woli biskupa ordynariusza pełni w swojej diecezji funkcję koordynatora Odnowy w Duchu Świętym. Założona przez niego fundacja „Father Bash Foundation” zajmuje się prawie 6 tysiącami sierot, zapewniając im wyżywienie, utrzymanie, wykształcenie oraz opiekę duszpasterską.
Ks. Bashobora głosi Dobrą Nowinę w Afryce, Ameryce Północnej i Europie. Od 2007 roku jest zapraszany przez lokalnych biskupów do pełnienia posługi w naszym kraju. W 2013 i 2015 roku odbyły się rekolekcje „Jezus na stadionie” – na Stadionie Narodowym w Warszawie, w tym roku rekolekcje narodowe w Licheniu. Pełna pokory posługa ks. Bashobory skupia się na doprowadzenia ludzi do nawiązania osobistej relacji z Panem Jezusem. Na jego modlitwę Bóg odpowiada pełnym mocy działaniem w ciałach, duszach i umysłach ludzi. Jego głoszeniu towarzyszą liczne nawrócenia i uzdrowienia, zarówno duchowe jak i fizyczne. Wszystkich zdumiewa jego pokora i nieustanne zanurzenie w Bogu.
 
Zapisy tylko poprzez formularz zgłoszeniowy
 

D O J A Z D

do kościoła Św. Maksymiliana Marii Kolbe w Pabianicach

Lista Hoteli w pobliżu Pabianic

  Pabianice
 1. Willa Impresja, ul. Żeromskiego 20 A, 95-200 Pabianice, tel: 42-227-14-14, 42-227-14-12
  • 2 pokoje 1-osobowe (150zł/ doba)
  • 8 pokoi 2-osobowych (210,00zł/ doba)
  • 1 pokój 2-osobowy o podwyższonym standardzie (230 zł/ doba)
  odległość od miejsca rekolekcji około 2,0 km
 2. Hotel Aviator, ul. Św. Rocha 8a-10, 95-200 Pabianice, 42-292-19-81
  • pok. 1 os. – 180 zł ze śniadaniem
  • pok. 2 os. - 240 zł ze śniadaniem
  • pok. 3 os. - 300 zł ze śniadaniem
  odległość od miejsca rekolekcji około 2,3 km
 3. Fabryka Wełny, ul. Grobelna 4, 95-200 Pabianice, tel. 42-206-88-88
  • pok. 1 os. – 405 zł
  • pok. 2 os. - 465 zł
  • pok. 3 os. - 715 zł
  odległość od miejsca rekolekcji około 2,1 km
 4. Hotel Piemont, ul. Jana Kilińskiego 25, 95-200 Pabianice, tel. 42-227-14-13
  Willa Piemont, ul. Jana Kilińskiego 8c, 95-200 Pabianice, tel. 42-227-14-13
  • pok. 1 os. – 105 zł
  • pok. 2 os. - 120 zł
  • pok. 3 os. - 130 zł
  odległość od miejsca rekolekcji około 1,7 km
 5. Hotel Włókniarz, ul. Jana Kilińskiego 34, 95-200 Pabianice, tel. 42-215-15-01
  • pok. 1 os. – 99 zł
  • pok. 2 os. - 129 zł
  • pok. 3 os. - 159 zł
  • pok. 4 os. - 189 zł
  odległość od miejsca rekolekcji około 1,9 km
 6. RJ Hotel, ul. Jutrzkowicka 52/54, 95-200 Pabianice, tel. 42-215-56-30
  • pok. 1 os. – 105 zł
  • pok. 2 os. - 130 zł
  • pok. 3 os. - 160 zł
  • pok. 4 os. - 200 zł
  możliwość wykupienia śniadań 15 zł/os
  odległość od miejsca rekolekcji około 2,6 km
 7. For You Hotel, ul. Ksawerowska 5, 95-200 Pabianice, tel. 42-508-358-499
  • pok. 1 os. – 75 zł
  • pok. 2 os. - 120 zł
  odległość od miejsca rekolekcji około 5,7 km
 8. Willa Sailor, ul. Warszawska 114, 95-200 Pabianice, tel. 791-191-528
  • pok. 1 os. – 100 zł
  • pok. 2 os. - 120 zł
  • pok. 3 os. - 180 zł
  odległość od miejsca rekolekcji około 4,2 km
 9. Zajazd, ul. Partyzancka 173, 95-200 Pabianice, tel: 42-227-74-18, 512-469-480
  • pok. 2 os. – 100 zł
  • pok. 3 os. - 120 zł
  • pok. 4 os. - 160 zł
  możliwość wykupienia śniadań 15 zł/os
  odległość od miejsca rekolekcji około 5,1 km
 10. Porszewice
 11. Dom Rekolekcyjny w Porszewicach./kat. I. tel. 42-211-85-00:
  • 50 zł za dobę w pokoju 4 osobowym
  • 75 zł za dobę w pokoju 2 osobowym
  • 90 zł za dobę w pokoju 1 osobowym
  odległość od miejsca rekolekcji około 9,6 km
 12. Ksawerów
 13. Zajazd Tymianek, Tymiankowa 9, 95-054 Ksawerów, Tel. 42-215-82-98, 609-814-353
  • pok. 1 os. – 70 zł
  • pok. 2 os. - 100 zł
  • pok. 3 os. - 120 zł
  możliwość wykupienia śniadań 10 zł/os. Dostępny aneks kuchenny.
  odległość od miejsca rekolekcji około 8,1 km
 14. Dobroń
 15. Kolumna Park, ul. Hotelowa 1, 95-082 Dobroń Przygoń, tel. 43-677-27-27, 697-032-587
  • pok. 1 os. – 180 zł ze śniadaniem
  • pok. 2 os. - 250 zł ze śniadaniem
  • pok. 3 os. - 350 zł ze śniadaniem
  odległość od miejsca rekolekcji około 9,9 km
 16. Rzgów
 17. Obiekt hotelowy Wir, ul. Długa 23, 95-030 Rzgów, Tel. 42-214-10-15
  • pok. 2 os. – 110 zł
  • pok. 3 os. - 155 zł
  możliwość wykupienia śniadań 13 zł/os
  odległość od miejsca rekolekcji około 11,8 km
 18. Hotel Eden, ul. Letniskowa 11/13, 95-030 Rzgów, 42-227-84-65
  • pok. 1 os. – 140 zł
  • pok. 2 os. - 170 zł
  • pok. 3 os. - 225 zł
  • pok. 4 os. - 280 zł
  odległość od miejsca rekolekcji około 11,8 km
 19. Hotel Jurand, ul. Tuszyńska 73, 95-030 Rzgów, tel. 530-894-692
  • pok. 1 os. – 105 zł
  • pok. 2 os. - 125 zł
  • pok. 3 os. - 195 zł
  • pok. 4 os. - 260 zł
  możliwość wykupienia śniadań 15 zł/os.
  odległość od miejsca rekolekcji około 12,5 km
 20. Pawłówek
 21. Hotel Pod Dębami, Pawłówek 23, 95-081 Pawłówek, tel. 42 227 13 09
  • pok. 1 os. – 90 zł
  • pok. 2 os. - 120 zł
  • pok. 3 os. - 150 zł
  odległość od miejsca rekolekcji około 7,1 km
 22. Łódź
 23. Hotel Mazowiecki ul. 28 Pułku Strzelców Kaniowskich 53/57/ tel. 690-999-270; 42-637-43-33;
  • pok. 1 os. – 79 zł
  • pok. Standard (126 m2) - 125 zł
  • pok. 2 os. economy - 99 zł
  • pok. 3 os. - 149 zł
  odległość od miejsca rekolekcji około 21,9 km
 24. Hotel Focus, ul. Łąkowa 23/25/ kat I, tel. 42-637-12-00; 42-630-99-58;
  • pok. 1 os. – 239 zł
  • pok. 2 os. - 289 zł
  • pok. 3 os. - 324 zł
 25. Mieszkania na ul. Piotrkowskiej 101
  • w kamienicy mieszkania z aneksem kuchennym: 2, 3, 4, 5, 6 - osobowe, koszt w zależnoci od liczby osób w mieszkaniu od 35 zł do 70 zł od osoby, tel do własciciela (człowiek ze wspólnoty): 660 08 08 10
  odległość od miejsca rekolekcji około 20,0 km
 26. Boutique Hotel's ul. Stefanowskiego 17, tel. 42-636-22-01, 512-221-022
  • pok. 1 os. – 75 zł
  • pok. 2 os. - 95 zł
  • pok. 3 os. - 140 zł
  odległość od miejsca rekolekcji około 18,2 km
 27. Boutique Hotel's ul. Milionowa 25, tel. 42-684-75-10, 512-221-011
  • pok. 1 os. – 144 zł
  • pok. 2 os. - 172 zł
  odległość od miejsca rekolekcji około 18,8 km
 28. B&B Hotel Łódź Centrum, Al. Kościuszki 16, 90-419 Łódź, tel.: 42-207-00-40
  • pok. 1 os. – 129 zł
  • pok. 2 os. - 159 zł
  odległość od miejsca rekolekcji około 20,1 km
 29. Hotel Campanile Łódź, Al. Pilsudskiego 27, 90-307 Łódź, tel: 42-664-26-00
  • pok. 1 os. – 119 zł
  • pok. 2 os. - 199 zł
  odległość od miejsca rekolekcji około 21,0 km
 30. City Center Rooms, ul. Piotrkowska 91, 90-423 Łódź, tel: 42-208-08-08, 786-08-08-08
  • pok. 2 os. - 140 zł
  odległość od miejsca rekolekcji około 20,0 km