strona główna pielgrzymki wydarzenia inne kontakt

Jezus w Pabianicach

 

Wspólnota Dobrego Pasterza zaprasza
na Rekolekcje z o.J.Bashoborą,
który poprowadzi nas ku osobie Ducha Świętego.

TO ON DUCH ŚWIĘTY JEST TEMATEM TYCH REKOLEKCJI.

Rekolekcje będą składały się z trzech oddzielnych dni (4. 06.18 / 5.06.18 / 6.06.18)
o tej samej tematyce.
Zatem zapisujemy się na jeden dzień, gdyż każdego dnia jest ten sam program i tematyka.

Uwaga: Zapisy na pierwszy dzień rekolekcji
tj. 4 czerwca 2018 r. są wstrzymane

Koszt uczestnictwa to 40 zł wraz z obiadem.
Nie ma opcji bez obiadu, można natomiast zamówić dietę: bezmięsną, wegańską bądź bezglutenową.
Wybór diety należy wpisać w uwagach wypełniając formularz zgłoszeniowy bez możliwości późniejszej zmiany.
Rekolekcje odbędą się w auli św. Anny przy kościele św. Mateusza Apostoła i św. Wawrzyńca
w Pabianicach ul. Piotra Skargi nr 1.
Osoby duchowne biorą udział w rekolekcjach nieodpłatnie.

UWAGA: Przy zapisie określamy jeden dzień uczestnictwa.

Kapłani proszeni są o bewzględne posiadanie celebretu lub książeczki jurysdykcyjnej.
Rejestracja odbywa się wyłącznie drogę elektroniczną poprzez formularz zgłoszeniowy.
Każdą osobę rejestrujemy osobno. Dzieci i osoby duchowne też rejestrujemy przez ten formularz. Potwierdzeniem rejestracji będzie mail z potwierdzeniem otrzymania zgłoszenia na rekolekcje.
Organizatorem Spotkania jest Wspólnota Dobrego Pasterza przy kościele św. Mateusza
w Pabianicach.

UWAGA: Zmiana konta

Dane konta, na które należy dokonywać wpłaty:
Nazwa odbiorcy: RZYMSKOKATOLICKA PARAFIA P.W. ŚW.MATEUSZA AP.
Nr rachunku: 37 1090 1304 0000 0001 3605 2499
Na terenie gdzie odbywają się rekolekcje poruszamy się wyłącznie z IDENTYFIKATORAMI,
które odbieramy w dniu rozpoczęcia rekolekcji w SEKRETARIACIE.
Prosimy zatem o wcześniejsze przybycie.

Sekretariat (4-6 czerwca) czynny od godziny 8.00

Organizatorzy proszą o codzienną modlitwę w intencji rekolekcji.
 

Plan rekolekcji

    0830 Rejestracja uczestników  
    0900 Różaniec    
    0930 Uwielbienie    
    1000 Konferencja I    
    1130 Przerwa    
    1200 Konferencja II    
    1330 Obiad    
    1500 Uwielbienie Bożego Miłosierdzia    
    1530 Konferencja III    
    1630 Przerwa    
    1700 Msza św. z Modlitwą o Uzdrowienie    
    1930 Przerwa    
    2000 Wieczernik - przyzywanie Ducha Świętego    
    2100 Zakończenie    

Regulamin rekolekcji

 1. Rejestracja Uczestników odbywa się wyłącznie drogą elektroniczną poprzez formularz zgłoszeniowy
 2. Rekolekcje mają charakter zamknięty i tylko zarejestrowani Uczestnicy mają prawo w nich uczestniczyć. Ilość uczestników jest ograniczona przez organizatorów. W przypadku braku miejsc organizator zastrzega, że pierszeństwo w zapisach będą miały osoby z Pabianic i okolicy.
 3. Uczestnicy ubezpieczają się we własnym zakresie.
 4. Zarejestrowanie się i wniesienie opłaty tytułem uczestnictwa w rekolekcjach jest jednoznaczne z akceptacją regulaminu.
 5. Wniesiona opłata nie podlega zwrotowi. W przypadku skrócenia pobytu na rekolekcjach samego uczestnika koszty uczestnictwa nie ulegają zmianie.
 6. Organizator zastrzega sobie możliwość przeniesienia terminu i odwołania rekolekcji i spotkań z przyczyn nie zawinionych przez organizatorów np. odwołanie lotu z przyczyn pogodowych , ciężka choroba głoszącego itp. przypadki)
 7. Uczestnicy rekolekcji i spotkań są zobowiązanie także do:
  • - przestrzegania regulaminu wewnętrznego ośrodka lub obiektu w którym się znajdują
  • - zapewnić opiekę własnym dzieciom podczas całego czasu przebywania na rekolekcjach
  • - stosowania się do próśb i zaleceń organizatorów i służb porządkowych
  • - noszenia w widocznym miejscu przez cały czas trwania rekolekcji swoich identyfikatorów
  • - zaakceptowania i przestrzegania niniejszego regulaminu
 8. Uczestnik, który:
  • - podał nieprawdziwe dane w procesie rejestracji
  • - nie spełnia kryteriów określonych w opisie rekolekcji
  • - nie dokonał opłaty w terminie
  • - naruszał porządek i został usunięty z rekolekcji przez służby porządkowe
  zostanie skreślony z listy uczestników
 9. Rekolekcje są prowadzone w duchu Kościoła rzymskokatolickiego
 10. Podczas trwania rekolekcji są wykorzystywane urządzenia do rejestracji obrazu i dźwięku. Uczestnik wyraża zgodę na publikację swojego wizerunku i głosu zarejestrowanego podczas trwania rekolekcji zgodnie z ustawą z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawie pokrewnym Dz.U. z 2006, nr 90, poz. 631 z późn. zm.)
 11. Opłata za uczestnictwo w rekolekcjach musi być dokonana w ciągu 7 dni od dokonania rejestracji
 12. Dane osobowe zbierane w procesie zgłoszenia na rekolekcje są zbierane i przetwarzane tylko na potrzeby zgłoszenia uczestników. Służą jednoznacznej identyfikacji osoby zgłaszającej się. Osoba zgłaszająca się wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych zawartych w zgłoszeniu w celu niezbędnym do realizacji procesu rejestracji oraz otrzymywania drogą elektroniczną informacji od organizatora, zgodnie z ustawą z dn. 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2015, poz. 2135). W myśl tej ustawy osoba zgłaszająca ma prawo do wglądu w swoje dane gromadzone przez organizatora oraz prawo do ich poprawiania
 13. Na całym terenie, na którym prowadzone są rekolekcje obowiązuje całkowity zakaz spożywania alkoholu i palenia papierosów
 14. Osoby niepełnoletnie mogą uczestniczyć w rekolekcjach tylko pod opieką prawnego opiekuna
 

Ks. John Baptist Bashobora jest znanym na świecie rekolekcjonistą - księdzem katolickim pochodzącym z diecezji Mbarara w Ugandzie. W Rzymie ukończył studia z zakresu teologii duchowości zakończone doktoratem oraz uzyskał magisterium z psychologii. Obecnie z woli biskupa ordynariusza pełni w swojej diecezji funkcję koordynatora Odnowy w Duchu Świętym. Założona przez niego fundacja „Father Bash Foundation” zajmuje się prawie 6 tysiącami sierot, zapewniając im wyżywienie, utrzymanie, wykształcenie oraz opiekę duszpasterską.
Ks. Bashobora głosi Dobrą Nowinę w Afryce, Ameryce Północnej i Europie. Od 2007 roku jest zapraszany przez lokalnych biskupów do pełnienia posługi w naszym kraju. W 2013 i 2015 roku odbyły się rekolekcje „Jezus na stadionie” – na Stadionie Narodowym w Warszawie, w tym roku rekolekcje narodowe w Licheniu. Pełna pokory posługa ks. Bashobory skupia się na doprowadzenia ludzi do nawiązania osobistej relacji z Panem Jezusem. Na jego modlitwę Bóg odpowiada pełnym mocy działaniem w ciałach, duszach i umysłach ludzi. Jego głoszeniu towarzyszą liczne nawrócenia i uzdrowienia, zarówno duchowe jak i fizyczne. Wszystkich zdumiewa jego pokora i nieustanne zanurzenie w Bogu.
 
Zapisy tylko poprzez formularz zgłoszeniowy
Szczegółowych informacji udzielają organizatorzy pod numerem telefonu: 510-157-093.
 

D O J A Z D

do auli św. Anny przy kościele Św. Mateusza w Pabianicach